Služby

Zvolte si typ nemovitosti

Služby

Realitní Kancelář Astoria s.r.o. se ztotožňuje s etickým kodexem České komory realitních kanceláří

Zásady poskytování Služeb

Realitní kancelář spolupracuje s ostatními realitními makléři, pokud je to v zájmu klienta. Při takové spolupráci úmyslně nepoškozuje spolupracujícího realitního makléře, respektuje zásady rovné spolupráce, zdvořilosti a kolegiality; při realizaci spolupráce je provize dělena mezi spolupracujícími kancelářemi v poměru 50/50, pokud se strany nedohodnou jinak.

Realitní kancelář vykonává svoji činnost s odbornou péčí, v souladu s dobrými mravy, právním řádem a obchodní etikou tak, aby klienti Realitní kanceláře nebyli uvedeni v omyl a neutrpěli jakoukoli majetkovou či nemajetkovou újmu.

Realitní kancelář hájí zájmy svých klientu a současně se chová spravedlivě ve vztahu ke všem účastníkům obchodu. Realitní kancelář nezneužívá svého postavení v neprospěch klienta.

Realitní kancelář uvádí při prezentaci svých Služeb a při nabídce nemovitostí pravdivé a úplné informace. Vědomé uvádění zavádějících informací, vynechání závažných skutečností nebo nepravdivých tvrzení je zakázáno.

Realitní kancelář se vždy zavazuje uvádět pravdivé údaje o ceně nabízené nemovitosti. V případě, že provize Realitní kanceláře v ceně není obsažena, je Realitní kancelář povinna zájemce o nemovitost o výši provize pravdivě informovat.

Realitní kancelář nesmí nabízet nemovitosti, aniž by předem obdržela souhlas od jejich vlastníku či osob oprávněných k jejich prodeji. Realitní kancelář při poskytování svých Služeb vždy informuje všechny zúčastněné strany daného realitního obchodu, kterou stranu zastupuje.

Za účelem ochrany práv zúčastněných stran realitního obchodu a z důvodu právní jistoty stran uzavírá Realitní kancelář se svými klienty smlouvu, aby nebylo pochyb ohledne vzájemných práv a povinností souvisejících s realitním obchodem.

Realitní kancelář nesmí bez souhlasu klienta zveřejnit či poskytnout jakékoliv třetí osobě důvěrné, běžně nedostupné informace poskytnuté klientem, a to ani po ukončení spolupráce, vyjma případu, kdy je takové poskytnutí vyžadováno zákonem nebo příslušnými orgány jednajícími na základě právních předpisu a v souladu s nimi.

Realitní kancelář průběžně školí své zaměstnance a zástupce tak, aby se zdokonalovali ve všech oblastech realitní činnosti a zvyšovala se jejich odbornost a kvalifikace.

 

Standardní úkony pro naše klienty:

• kontaktování vlastníka nemovitosti 

• první prohlídka nemovitosti a návrh úprav nemovitosti 

• vypracování srovnávací analýzy cen 

• seznámení vlastníků s plánem realizace převodu nemovitosti 

 

Vlastní práce makléře:

• zadání nemovitosti do databáze společnosti 

• zjištění poptávky po dané nemovitosti a kontaktování zájemců 

• prezentace nemovitosti elektronickým způsobem

• prezentace nemovitosti v tištěných mediích 

• prezentace nemovitosti na www stránkách společnosti (www.rkastoria.cz

• spolupráce s kolegy makléři specializujícími se na stejný typ nemovitosti 

• umístnění prezentací na nabízené nemovitosti 

• spolupráce s ostatními regionálními RK 

 

Zajištění zájemce:

• návštěvy nemovitosti se zájemci

• vyjednávání o ceně 

• aktualizace prezentací

• zajišťování podepsání rezervační smlouvy se zájemci 

 

Související činnost:

• klientský servis v oblasti hypoték 

• klientský servis v právní oblasti zajišťovaný advokátem, přičemž náklady právního zastoupení hradí realitní kancelář 

• kompletování smluvní dokumentace, a to včetně podepisování 

• koordinace s hypotečními ústavy 

Máte dotazy? Nezávazně nás kontaktujte!

* Vaše jméno a příjmení
* Email pro odpověď
* Telefon
* Váš vzkaz