Zvolte si typ nemovitosti

Jak bezpečně prodat nemovitost přes realitní kancelář

Jak bezpečně prodat nemovitost přes realitní kancelář

7 pravidel dobrého a bezpečného prodeje nemovitosti přes realitní kancelář

 

pravidel dobrého a bezpečného prodeje nemovitosti přes realitní kancelář

 

1. Vyhledávejte zásadně služby zavedených realitních kanceláří.

Všímejte si toho, jak je realitní kancelář vybavená, jak vypadají její prostory,  jak se prezentuje prostřednictvím webových stránek a v neposlední řadě jaké služby nabízí. Ptejte se, jestli realitní kancelář spolupracuje s právníky, notáři, odhadci či bankami.

2. Vyhýbejte se všem, kteří slibují „fantastické služby“ bez odměny!

Určitě nevěřte tomu, že za zprostředkování prodeje nemovitosti nezaplatíte realitní kanceláři vůbec žádnou provizi, zaplatíte ji totiž vždy, byť by se na první pohled zdálo, že tomu tak není. Zaplatit za dobrou službu renomované realitní kanceláři se nakonec vždy vyplatí. V důsledku nezaleží tak na tom, kolik Vás tato služba stála peněz, ale jakou službu za ně dostanete, za jakých podmínek a hlavně za jakou cenu svojí nemovitost nakonec prodáte. I v tomto případě platí, čím nižší provize, tím menší služba. Někteří klienti požadují, aby si realitní kancelář cenu o svojí provizi navýšila, aniž by si uvědomovali, že je to vlastně pouze jiná forma provize a to ze všech pro klienta nejméně výhodná. Takzvané navyšování ceny o provizi je v důsledku také platba provize, ale na rozdíl od provize stanovené procentuálně z výše kupní ceny motivuje ke zvyšování rozdílu mezi cenou nabídkovou a částkou, která Vám jako kupní cena bude vyplacena.

3. Nikdy nespolupracujte s realitní kanceláří, která nežádá „pravidla hry“ na základě uzavřené zprostředkovatelské smlouvy.

Bez smluvního vztahu je prodej velmi riskantní.Uvědomte si, že prodej nemovitosti znamená nakládat mnohdy i s miliónovými částkami a to si určitá pravidla určitě zaslouží. Jsou to ve finále Vaše peníze. Dbejte na úplnost této smlouvy a uzavírejte jen takovou smlouvu, ve které bude mimo jiné definována Vaše nemovitost, dohodnutá celková nabídková cena nebo kupní cena, přesně specifikované služby poskytované realitní kanceláří a v neposlední řadě vyspecifikován potenciální nabyvatel, který bude splňovat podmínky uvedené ve zprostředkovatelské smlouvě. Vyžadujte přesné znění v článcích pojednávajících o rezervaci nemovitosti, o právních úkonech, způsobu vyplacení odměny realitní kanceláři, závazcích ze strany realitní kanceláře a samozřejmě i závazcích z Vaší strany. Myslete na to, že obchod bude úspěšný či neúspěšný podle toho, jak se při nabízení nemovitosti k prodeji budou chovat obě dvě strany, čili zástupce realitní kanceláře a Vy jako prodávající.

4. Všímejte si jednání realitního makléře.

Realitní makléř je vizitkou realitní kanceláře, všímejte si jeho jednání, mnoho Vám to napoví i o realitní kanceláři, kterou zastupuje. Vyžadujte od realitního makléře úplné informace o způsobu jeho práce a celkově o činnosti realitní kanceláře. Při setkání se zástupci realitních kanceláří, při vyjednávání podmínek prodeje Vaší nemovitosti, pozorně naslouchejte a vždy si dělejte svůj vlastní úsudek o tom, co Vám tito zástupci říkají a nakonec si ke spolupráci vyberte jednoho partnera. Nezapomeňte na to, že realitní makléři jsou hlavně dobří obchodníci, vyjednávat podmínky prodeje není záležitostí, kterou všichni ovládáme, proto byste se měli na svého vybraného makléře spolehnout. Nechte se vést jeho radami a staňte se jeho partnerem.

5. Kupující je další partner.

Nechte si vysvětlit, za jakých podmínek bude při nabízení nemovitosti se zájemci o koupi a dále při prodeji s nabyvatelem postupováno. Jestli si realitní kancelář zájemce o koupi i pro případ Vaší ochrany eviduje, co se stane, když si nabyvatel koupi rozmyslí, ale díky rezervaci se prodej nemovitosti na nějaký čas zastaví. Mnohokrát se na tuto součást obchodu, hlavně při prodeji tzv. napřímo, zapomíná. Doba prodeje se tak prodlužuje, mnohdy i na úkor ceny nemovitosti. Nezapomínejte, že i nepoctiví klienti „nakupují“ nemovitosti a oni určitě nebudou chtít mít realitní kancelář jako třetí zúčastněnou osobu při obchodu.

6. Nevěřte laciným slibům.

Nevěřte prohlášením typu „Prodáme Vaší nemovitost za nejvyšší cenu“, „Prodáváme za Vaše ceny“ nebo „Vaší nemovitost prodáme nejrychleji“ apod. Ono to tak úplně není. Nemovitosti jsou velmi specifické zboží, ve kterém jsou velmi dobře s vysokou mírou jistoty uložené peníze, ale při prodeji, pokud nechcete prodávat pod tržní hodnotou, musíte počítat s delší likviditou. Pravidlo zní, a nejen v realitní branži, čím kratší likvidita, tím menší zhodnocení. Dobře prodat znamená nic neuspěchat. Na cenu zboží, v našem případě nemovitosti, mají největší vliv konkurenceschopnost a tržní prostředí, resp. podíl nabídky a poptávky. Kupní cenu nemovitosti neurčuje totiž prodávající nebo dokonce realitní kancelář, ale cena je určována trhem. Realitní kancelář, na základě svých bohatých zkušeností a v rámci monitoringu trhu, Vám poradí tržní hodnotu nemovitosti a na základě této informace se můžete společně se zástupcem realitní kanceláře dohodnout na tzv. ceně nabídkové. Určitě špičková služba realitní kanceláře dokáže ovlivnit, aby se nakonec nemovitost prodala za cenu optimální.

7. Spolupracujte s jedním zástupcem realitní kanceláře, kterému důvěřujete.

Čím více realitních kanceláří, tím se snižuje konečná kupní cena za nemovitost. Nemovitost, která je nabízena více různými kancelářemi je mnohdy nabízena i za různé ceny. Stává se zprofanovanou a cena nemovitosti rapidně klesá. Mnoho kanceláří nabízí nemovitost pod cenou dojednanou s prodávajícím, protože níže ceny se v tomto případě stává prioritní. Kupující si pak z několika inzerátů na tutéž nemovitost vybere ten nejlevnější. Čím více realitních kanceláří bude nabízet Vaší nemovitost k prodeji, tím více se zvyšuje pravděpodobnost, že nebudou moci být dodrženy základní pravidla při prodeji nemovitosti a tím pádem nebude nemovitost prodána za cenu optimální.

         

zdroj:Česká komora realitních kanceláří; www.ckrk.cz